Over Gudula Cultureel

Stichting Gudula Cultureel verzorgt een variëteit aan muzikale en culturele activiteiten in de Grote of St. Gudulakerk te Lochem. De stichting is in november 2009 opgericht m et als doelstelling het bevorderen van de sociaal-culturele functie van de kerk. De activiteiten concentreren zich op de zomermaanden en hebben een laagdrempelig karakter omdat er geen entree betaald hoeft te worden. Op deze manier zijn de culturele activiteiten toegankelijk voor een breed publiek. Want we vinden dat iedereen moet kunnen genieten van muziek en betalen wat men zich kan veroorloven   


"Contrabasta" juni 2024


Colofon

De foto's op deze website zijn gemaakt door Hajo Kruijff, Herman Marcus en/of beschikbaar gesteld door de musici, waarvoor dank!"The Klezmer Society" augustus 2023


Algemene gegevens

Stichting Gudula Cultureel heeft een ANBI-status onder het RSIN dan wel fiscaalnummer 8216.21.233

Kamer van Koophandel: 08212939

IBAN: NL 31 RABO 0108 7035 17

Secretariaat: Torenmolenlaan 66 7241VM Lochem

Email: mail@gudulacultureel.nlVrienden van Gudula Cultureel 

De inkomsten van de stichting bestaan uit sponsoring, donaties en de vrije gift na de concerten. 

Wordt Vriend van Gudula Cultureel zodat we onze muzikale activiteiten zonder het vragen van entree kunnen blijven organiseren. 

Om Vriend te worden vragen we € 30 per persoon en € 45  per duo. Voor vrienden zijn er gereserveerde plaatsen en organiseren we jaarlijks een bijeenkomst.

U kunt zich aanmelden via het contactformulier. 


"Bells & Brass" beiaard en koperblazers juni 2023